VOG onderwijs

VOG onderwijs: Verklaring Omtrent Gedrag in het onderwijs

Volgens de wet moet iedereen die in het onderwijs gaat werken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen voordat men in dienst treedt. Deze mag niet ouder zijn dan zes maanden. Verder moet de toekomstige werknemer het origineel aan de nieuwe werkgever tonen, die daarvan dan na het zien van het origineel een kopie van in het dossier van betrokkene bewaart.
De accountants van de onderwijsinstellingen controleren op de aanwezigheid van de VOG en daarnaast ook of deze VOG is afgegeven voordat het dienstverband is aangegaan. Indien men ontdekt dat Verklaringen Omtrent Gedrag missen, of dat deze na de datum in dienst zijn afgegeven, dan wordt dit gemeld aan de inspectie.
Het is dus uiterst belangrijk om dit op orde te hebben.

 

Waarom is een VOG in het onderwijs verplicht?

Mensen die in het onderwijs werken hebben dagelijks contact met kinderen of jongeren en zowel de ouders als het bestuur van een onderwijsinstelling moeten er zeker van zijn dat ze de persoon kunnen vertrouwen. Fout gedrag kan enorme schade aanbrengen. Aan de school, maar nog belangrijker: aan het kind of de jongere. Een VOG geeft in ieder geval de zekerheid dat betrokkene in het verleden niet veroordeeld is geweest voor misstappen.

 

Het aanvragen van een VOG onderwijs

Het screeningsonderzoek dat nodig is voor het afgeven van de VOG wordt gedaan door Dienst Justis, een dienst die onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt. Daar moet dan ook de aanvraag worden gedaan. Dit kan op verschillende manieren.

VOG aanvragen bij de gemeente
Zo kan betrokkene naar de gemeente van zijn woonplaats gaan voor de aanvraag. Hij dient dan een aanvraagformulier mee te nemen, dat al gedeeltelijk door de onderwijsinstelling is ingevuld. Verder neemt hij zijn paspoort of identiteitskaart mee voor de identificatie. Er moet vervolgens een bedrag aan leges worden betaald van € 41,35. De gemeente zorgt dat de aanvraag bij Dienst Justis komt.

Online VOG aanvragen
Een snellere en wellicht handigere wijze van aanvragen is om de VOG online aan te vragen. Er zijn op internet websites die dit verzorgen. Op de website staat dan een online aanvraagformulier dat door de werkgever kan worden ingevuld en vervolgens kan worden geüpload. Op dat moment moet ook een vergoeding voor de verleende diensten worden voldaan. Na controle wordt het door de mensen van het bedrijf achter de website doorgestuurd naar Dienst Justis die dan vervolgens een e-mail naar de betrokkene (de toekomstige werknemer) stuurt. Deze moet dan d.m.v. een aanvraagcode die in de mail staat de aanvraag bevestigen en zich met gebruik van DigiD identificeren. Verder dienen leges, een bedrag van € 33,85, te worden betaald.

 

Het onderzoek en het ontvangen van de Verklaring Omtrent Gedrag

Als bovenstaande is afgerond, gaat Dienst Justis het onderzoek starten. Wanneer niets wordt gevonden, kan betrokkene de VOG binnen twee weken na aanvraag in de post verwachten. Aangezien het een persoonlijk document is, gaat dit naar de betrokkene en niet naar de toekomstige werkgever. De werkgever wordt dan ook niet op de hoogte gesteld van verzending. Voor betrokkene is het belangrijk om te weten dat dit document slechts één keer wordt afgegeven, een kopie wordt niet verstrekt.