Kan mijn werknemer werken zonder VOG

Kan mijn werknemer werken zonder VOG

De volgende vragen komen aan bod op deze VOG Rijinstructeur uitlegpagina:

Wat is een VOG?
Wat kost een VOG
Wat betekent VOG
• VOG wat is dat
Hoe lang is een vog geldig?
• Wanneer krijg je geen VOG?
• Is bewijs van goed gedrag zelfde als VOG?

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring dat je in het verleden geen strafblad hebt ge-kregen, dat een risico vormt voor de werkgever. Als je immers in het verleden geld hebt verduisterd van je werkgever zal bijvoorbeeld een bank je niet snel aannemen. Het risico op recidive (herhaling van het strafbare gedrag) is te groot. Hoe zit dat nou precies met zo’n VOG?

Verklaring van goed gedrag, wanneer moet je een VOG aanvragen?

In sommige beroepen is een VOG wettelijk verplicht:

• onderwijzers,
• pedagogisch medewerkers,
• taxichauffeurs,
• gastouders,
• langdurige zorg (verzorging en verpleging),
• hulp bij vervoer,
• hulp bij het huishouden en dagbesteding,
• begeleiding in het dagelijkse leven of bij het wonen in een zorginstelling

In deze beroepen en sectoren is het wettelijk verplicht om een VOG te hebben vanaf de eerste werk-dag. Als een werknemer geen VOG heeft en toch aan het werk is, riskeert de werkgever een behoor-lijk hoge boete.

Verklaring omtrent gedrag zonder wettelijke verplich-ting

Er zijn ook situaties dat een werkgever niet verplicht is om een VOG aan te vragen, maar dit toch graag wil om bijvoorbeeld risico’s in te perken. Belangrijk hierbij is dat de werkgever geen uitzonde-ringen voor werknemers maakt. Dit kan namelijk in een eventuele rechtszaak leiden tot een negatieve uitspraak voor de werkgever. Daarnaast kan de werkgever in de arbeidsovereenkomst vast leggen dat het dienstverband per direct komt te vervallen als de werknemer geen VOG kan krijgen of verliest. Let hierbij wel op dat de tekst in de arbeidsovereenkomst ondubbelzinnig is en maar op een manier te in-terpreteren is.

Verklaring omtrent gedrag aanvragen en de kosten vog

De werkgever kan een verklaring van goed gedrag aanvragen bij de gemeente. De werkgever vult een aanvraagformulier VOG in. Dienst Justis van het ministerie van veiligheid en justitie beoordeeld de aanvraag en geeft bij geen bezwaar een verklaring van goed gedrag af. De kosten van een VOG zijn € 40,35. De werkgever vult het aanvraagformulier VOG in. In dit formulier wordt onderscheidt ge-maakt in acht risicoprofielen namelijk:

• geld,
• goederen,
• diensten,
• zakelijke relaties,
• proces,
• aansturen organisatie,
• personen

Op basis van deze risicoprofielen beoordeeld Dienst Justis of de werknemer een strafblad heeft waar-door werken in dit risicoprofiel voor de werknemer niet of wel mogelijk is.

Een VOG is een formulier waarmee een werkgever kan controleren of de werknemer in die functie een risico is aan de hand van zijn verleden. In sommige beroepen en branches is een VOG wettelijk verplicht. De werkgever moet een aanvraagformulier invullen. Aan de hand van een risicoprofiel be-oordeeld Dienst Justis of de werknemer een risico in de functie is.