Aanvraagkosten VOG zijn € 40,35 excl. Dienst Justis

Voorletter(s)
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
e-mailadres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Waar heeft u de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor nodig?
 • Selecteer hier uw antwoord
 • Werken bij een bedrijf of instelling
 • Uzelf of een eigen bedrijf
 • Vrijwilligerswerk of liefdadigheidswerk
 • Stage of werkstudent
 • Zzp of freelance bij een opdrachtgever
 • Registratie in een (beroeps)register
 • Lidmaatschap schietvereniging of airsoft
 • Ondernemerskaart of taxipas
 • Huisvestingsvergunning
 • Bestuurder of medewerker van een stichting
 • Bestuurder of medewerker vereniging
 • Overige doeleinden
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Voor welk bedrijf of organisatie gaat u werkzaamheden verrichten?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Plaatsnaam van het bedrijf / organisatie / instantie
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Adres en huisnummer van het bedrijf / organisatie / instantie (indien bekend)
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Postcode van het bedrijf / organisatie / instantie (indien bekend)
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Welke functie of taak gaat u bij het bedrijf, organisatie of instantie uitoefenen?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Weet u op welke profielen u gescreend moet worden?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Selecteer screeningsprofiel
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Specifiek screeningsprofiel
 • Selecteer hier uw screeningsprofiel
 • 01 - Politieke ambtsdragers
 • 06 - Visum en emigratie
 • 18 - Huisvestingsvergunning
 • 25 - (Buitengewoon) opsporingsambtenaar
 • 40 - Vakantiegezinnen en adoptie
 • 45 - Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
 • 50 - Exploitatievergunning
 • 55 - Juridische dienstverlening
 • 60 - Onderwijs
 • 65 - Taxibranche: Chauffeurskaart
 • 70 - Taxibranche: Ondernemersvergunning
 • 75 - (Gezins)voogd bij instellingen/reclassering/raadsonderzoeker
 • 80 - Beëdigd tolken/vertalers
 • 85 - Lidmaatschap schietvereniging
 • 95 - Financiële dienstverlening
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Algemeen screeningsprofiel
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Justis verklaring omtrent gedrag
 • Welke bronnen zal Dienst Justis raadplegen bij het beoordelen van de VOG aanvraag?
  Dienst Justis maakt gebruik van verschillende bronnen om te controleren of een werknemer of een organisatie in aanraking is geweest met justitie. Bij alle aanvragen is dat in ieder geval het Justitieel Documentatie Systeem (dit is het register met daarin misdrijven door en overtredingen van natuurlijke personen en rechtspersonen).
 • Hoe beoordeeld Dienst Justis mijn VOG aanvraag?
  In het begin van uw VOG aanvraag heeft uw werkgever/organisatie via een zogenaamd ‘screeningsprofiel’ vastgelegd waarop u gescreend moet worden. Aan de hand van dit screeningsprofiel zal Dienst Justis beoordelen of strafbare feiten op uw naam een belemmering zijn voor de functie of voor het uiteindelijke doel waarvoor u de VOG verklaring aanvraagt.
 • Hoe komt Dienst Justis tot het besluit?
  Zodra er volgens Dienst Justis relevante strafbare feiten zijn gevonden in de beoordeling van uw VOG aanvraag, dan neemt Dienst Justis eerst een voorlopige (tijdelijke) beslissing om de VOG verklaring niet af te geven.
 • Kan ik in bezwaar gaan tegen Dienst Justis?
  Als u het met de beslissing van Dienst Justis oneens bent, kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na de dagtekening van de afwijzing.
 • Wat is een VOG?
  VOG staat voor: Verklaring omtrent goed gedrag aanvragen.

U leest hier alles over de VOG beoordeling en u wat u kunt doen als Dienst Justis besluit om u geen VOG te geven.

Welke bronnen zal Dienst Justis raadplegen bij het beoordelen van de VOG aanvraag?

Dienst Justis maakt gebruik van verschillende bronnen om te controleren of een werknemer of een organisatie in aanraking is geweest met justitie. Bij alle aanvragen is dat in ieder geval het Justitieel Documentatie Systeem (dit is het register met daarin misdrijven door en overtredingen van natuurlijke personen en rechtspersonen).

Het kan dan gaan om strafbeschikkingen, (on)herroepelijke veroordelingen, transacties, sepots en openstaande zaken. In de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staat welke gegevens erin komen en hoelang die bewaard blijven.
De bewaartijd hangt af van de aard van de overtreding en hoe ‘zwaar’ de straf (veroordeling) was. Informatie over de bewaartermijn vindt u op de website van Dienst Justis.

In sommige gevallen raadpleegt Justis ook de politieregisters, het Openbaar Ministerie, Reclassering en het European Criminal Record Information System ( ECRIS). In ECRIS zijn de nationale strafregisters van de EU-landen aan elkaar gekoppeld.

Hoe werkt de beoordeling?

In het begin van uw VOG aanvraag heeft uw werkgever (interessante artikel over; VOG aanvragen werkgever)/organisatie via een zogenaamd ‘screeningsprofiel’ vastgelegd waarop u gescreend moet worden. Aan de hand van dit screeningsprofiel zal Dienst Justis beoordelen of strafbare feiten op uw naam een belemmering zijn voor de functie of voor het uiteindelijke doel waarvoor u de VOG verklaring aanvraagt.

Heeft u wel of geen strafblad?

Het eerste dat Dienst Justis zal vaststellen na ontvangst van uw aanvraag is of u een strafblad heeft. Dienst Justis zal hiervoor kijken in het Justitieel Documentatiesysteem en vraagt in enkele gevallen ook strafrechtelijke gegevens op uit andere EU-landen via het ECRIS (European Criminal Record Information System). Wie geen strafblad heeft krijgt altijd een VOG.

Dienst Justis kijkt eerst of binnen de zogeheten ’terugkijktermijn’ sprake is van een belangrijk strafbaar feit. Hoelang deze termijn precies is, dat hangt onder andere af van het uiteindelijke doel waarvoor de VOG verklaring is aangevraagd, en/of van de leeftijd van de aanvrager. Daarna kijkt Dienst Justis of de gepleegde strafbare feiten van belang zijn voor de functie van de werknemer of het doel waarvoor de VOG verklaring is aangevraagd. Sommige strafbare feiten vormen namelijk een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere juist weer niet. Een snelheidsovertreding kan als voorbeeld relevant zijn als de aanvrager een VOG taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank.

Tot slot maakt Dienst Justis een belangenafweging. Wat weegt dan zwaarder: het belang van de aanvrager bij het krijgen van de VOG verklaring óf het risico voor de samenleving als de VOG wordt afgegeven? Dienst Justis kijkt dan onder andere naar:

 • Hoe vaak de aanvrager vanwege relevante strafbare feiten met justitie in aanraking is gekomen;
 • Hoe ernstig de gepleegde feiten zijn;
 • Hoelang geleden de feiten zijn gepleegd;
 • De huidige leeftijd van de aanvrager.
 • En ook de omstandigheden waarin het strafbare feit is gepleegd kunnen meetellen.

Hoe komt Dienst Justis tot het besluit?

Dienst Justis zal beslissen namens de minister voor Rechtsbescherming of de aanvrager een VOG zal ontvangen. Zodra er volgens Dienst Justis relevante strafbare feiten zijn gevonden in de beoordeling van uw VOG aanvraag, dan neemt Dienst Justis eerst een voorlopige (tijdelijke) beslissing om de VOG verklaring niet af te geven. Dit wordt ook wel het ‘voornemen tot afwijzing’ genoemd. U kunt hier schriftelijk op reageren. Daarna neemt Dienst Justis een definitief besluit. Mocht het bij een afwijzing blijven, dan vermeldt Dienst Justis altijd waarom de aanvrager geen VOG zal ontvangen. Tegen deze beslissing kunt u wel in bezwaar gaan.

In bezwaar gaan tegen Dienst Justis

Als u het met de beslissing van Dienst Justis oneens bent, kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na de dagtekening van de afwijzing. In dit bezwaarschrift geeft u dan aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Dienst Justis zal dan opnieuw een beslissing gaan nemen. Mocht het bij een afwijzing blijven, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de ‘beslissing op bezwaar’ in beroep gaan bij de rechtbank. In de afwijzende beslissing op bezwaar staat hoe u dit kunt doen.

 

Lees meer over VOG strafblad in onze informatieve blogpost.