Aanvraagkosten VOG zijn € 40,35 excl. Dienst Justis

Voorletter(s)
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
e-mailadres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Waar heeft u de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor nodig?
 • Selecteer hier uw antwoord
 • Werken bij een bedrijf of instelling
 • Uzelf of een eigen bedrijf
 • Vrijwilligerswerk of liefdadigheidswerk
 • Stage of werkstudent
 • Zzp of freelance bij een opdrachtgever
 • Registratie in een (beroeps)register
 • Lidmaatschap schietvereniging of airsoft
 • Ondernemerskaart of taxipas
 • Huisvestingsvergunning
 • Bestuurder of medewerker van een stichting
 • Bestuurder of medewerker vereniging
 • Overige doeleinden
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Voor welk bedrijf of organisatie gaat u werkzaamheden verrichten?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Plaatsnaam van het bedrijf / organisatie / instantie
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Adres en huisnummer van het bedrijf / organisatie / instantie (indien bekend)
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Postcode van het bedrijf / organisatie / instantie (indien bekend)
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Welke functie of taak gaat u bij het bedrijf, organisatie of instantie uitoefenen?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Weet u op welke profielen u gescreend moet worden?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Selecteer screeningsprofiel
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Specifiek screeningsprofiel
 • Selecteer hier uw screeningsprofiel
 • 01 - Politieke ambtsdragers
 • 06 - Visum en emigratie
 • 18 - Huisvestingsvergunning
 • 25 - (Buitengewoon) opsporingsambtenaar
 • 40 - Vakantiegezinnen en adoptie
 • 45 - Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
 • 50 - Exploitatievergunning
 • 55 - Juridische dienstverlening
 • 60 - Onderwijs
 • 65 - Taxibranche: Chauffeurskaart
 • 70 - Taxibranche: Ondernemersvergunning
 • 75 - (Gezins)voogd bij instellingen/reclassering/raadsonderzoeker
 • 80 - Beëdigd tolken/vertalers
 • 85 - Lidmaatschap schietvereniging
 • 95 - Financiële dienstverlening
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Algemeen screeningsprofiel
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Aanvraagformulier VOG

 

Mogelijk ben je op deze website beland omdat je bijvoorbeeld door een toekomstige werkgever verzocht bent om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit kun je gemakkelijk doen door op deze website het online aanvraagformulier VOG in te vullen. Steeds meer werkgevers en organisaties vragen heden ten dage om een VOG. Waren er 15 jaar geleden zo’n 250.000 aanvragen, nu zijn het er rond de 1,2 miljoen. Dit komt omdat de laatste jaren steeds meer bedrijven zich ervan bewust zijn dat een goed integriteitsbeleid belangrijk is. Doet je werknemer dingen die niet door de beugel kunnen, dan brengt hij daarmee het bedrijf in diskrediet. Dat is uiteraard ongewenst vanuit het oogpunt van de organisatie. Om die reden wordt waarde gehecht aan een Verklaring Omtrent Gedrag, die in de volksmond ook wel een verklaring van goed gedrag wordt genoemd.

 

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een VOG?

Vaak zal de werkgever of organisatie die vraagt om de VOG de kosten hiervoor vergoeden. Vraag je de VOG aan via dit digitaal aanvraagformulier VOG dan dient op het moment dat dit digitale formulier aan ons verzonden het bedrag van € 40,35 te worden voldaan. Daarna dient men aan de overheid nog leges te betalen, deze bedragen € 33,85.

Een VOG kan ook persoonlijk bij de gemeente worden aangevraagd, dan zijn de kosten € 41,35. Dit kan wel langer duren dan wanneer de VOG digitaal wordt aangevraagd. Daarnaast zijn er werkgevers die de aanvraag voor de werknemer (VOG aanvragen werkgever) doen, bij de gemeente kun je echter alleen persoonlijk de VOG aanvragen. Hieronder meer over hoe de procedure in zijn werk gaat.

 

Hoe moet de VOG worden aangevraagd?

De aanvrager zelf of de werkgever vult het online aanvraagformulier VOG in. Om dit te kunnen doen, moet de aanvrager over een geldige inschrijving beschikken in het Basisregistratie Personen systeem van de gemeente waar de aanvrager woonachtig is. Op het moment van indienen van het aanvraagformulier dienen aan Digitaal VOG de kosten van € 41,35 te worden overgemaakt via iDeal. Bedenk hierbij wel dat eenmaal dat Digitaal VOG de aanvraag heeft ingediend bij Dienst Justis, deze niet meer kan worden ingetrokken.

Ongeacht of de werkgever of aanvrager het aanvraagformulier VOG invult, de aanvrager zal na indiening op zijn persoonlijke e-mailadres van de screeningsactiviteit Justis (een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) een e-mail ontvangen met daarin een aanvraagcode. Dat betekent dus dat de aanvrager over een persoonlijk e-mailadres moet beschikken om deze mail te kunnen ontvangen. Met de aanvraagcode kan de aanvrager dan de online aanvraag en zijn of haar identiteit bevestigen. Op dit moment dienen de leges van € 33,85 te worden voldaan. Voor het bevestigen van de identiteit is een geldig DigiD-account nodig. Beschik je hier niet over, lees dan verder in de tekst hoe je deze kunt aanvragen.

 

Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag?

Als de aanvraag is ingediend en de identiteit bevestigd, dan start Dienst Justis het onderzoek naar de aanwezigheid van een strafblad of naar in het verleden begane strafbare feiten. Indien die er niet zijn, krijgt de aanvrager vrij snel – vaak binnen twee weken – de VOG met de post binnen. Deze wordt niet via e-mail verstrekt. Ook wordt deze maar eenmaal afgegeven, dus laat de werkgever een kopie maken en vraag dan het origineel terug.

Het kan ook zijn dat Dienst Justis iets vindt dat nader onderzoek vraagt. Wanneer iemand namelijk strafbare feiten heeft gepleegd, dan wil dit niet direct zeggen dat de VOG niet wordt afgegeven. Begane snelheidsovertredingen bijvoorbeeld zullen zwaar tellen voor een taxichauffeur, maar niet voor en onderwijzer.

De zogenaamde terugkijktermijn voor strafbare feiten is vier jaar (en voor personen jonger dan 23 jaar twee jaar). Echter voor beroepen als wegvervoerondernemer goederenvervoer of personenvervoer, in de taxibranche, in de beveiliging van de burgerluchtvaart, een rijinstructeur, etc. geldt een terugkijktermijn van 5 jaar en voor een beëdigde tolk/vertaler, buitengewoon opsporingsambtenaar, personen werkzaam bij een politieke dienst of bij het ministerie van VenJ en sommige andere beroepen geldt een terugkijktermijn van 10 jaar. Bij rechterlijke ambtenaren of voor extern en intern personeel van een inrichting of voorziening is de terugkijktermijn 30 jaar. Heeft iemand ooit een zedendelict begaan, dan is er een terugkijktermijn van onbepaalde tijd. Ongeacht of iemand een zedendelict dus langer dan 4 jaar geleden heeft begaan, deze zal zichtbaar zijn en blijven.

Wanneer genoemd nader onderzoek nodig is, zal de VOG – indien deze wordt afgegeven – na uiterlijk acht weken worden ontvangen.

Gedurende het onderzoek is het helaas voor Digitaal VOG niet mogelijk om de status van de aanvraag te checken. Dit kan de aanvrager alleen persoonlijk bij Dienst Justis opvragen.

 

Geen DigiD account?

Zoals eerder aangegeven, is een geldig DigiD-account nodig om je identiteit te bevestigen. Dit is namelijk een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties en hiermee kan je identiteit worden geverifieerd. Als je (nog) geen DigiD-account hebt, dan kan dat hier worden aangevraagd.

 

Is een VOG verplicht?

Voor beroepen zoals onderwijzers, gastouders of taxichauffers is een VOG wettelijk verplicht. Waar de VOG niet verplicht is, zijn er wel beroepsgroepen waar werkgevers wordt geadviseerd om de toekomstige werknemers een VOG-aanvraag te laten indienen. Daarbij valt te denken aan:

 • medewerkers die met geld en goederen werken of werken met gevoelige informatie;
 • medewerkers die werken met kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen, zieken of mensen met een beperking;
 • medewerkers die toegang hebben tot ruimtes met bijvoorbeeld machines, opslag, gevaarlijke stoffen, virussen;
 • medewerkers die met energie, ICT, waterveiligheid (vitale infrastructuur) werken;
 • managers met veel bevoegdheden.

Maar ook als je niet in genoemde beroepsgroepen gaat werken, geldt dat iedere organisatie vrij is om te beslissen of deze een Verklaring Omtrent Gedrag wenst van zijn toekomstige werknemer.

Ook zijn er situaties waar geen werkgever-werknemer-relatie bestaat, maar waar een VOG ook nodig is. Dat is bijvoorbeeld:

 • wanneer je een visum wilt aanvragen;
 • als je gaat emigreren;
 • als je een kind wilt adopteren;
 • als je vrijwilligerswerk bij een sportvereniging wilt gaan doen;
 • indien je een huisvestingsvergunning wilt aanvragen;
 • wanneer je lid wilt worden van een schietvereniging.

 

Dit verklaart wel waarom er zoveel VOG-aanvragen worden gedaan. De makkelijkste, en ook snelste, manier is om dit via het online aanvraagformulier VOG te doen. Zeker voor werkgevers, die soms meerdere VOG-aanvragen tegelijk willen aanvragen, is deze wijze van aanvragen snel en efficiënt.

Let op: u kunt hier enkel digitaal uw VOG aanvragen.
Liever een fysieke afspraak? Neem dan contact op met uw gemeente.

veilig ideal betalen