Digitaal
VOG aanvragen

Online uw Verklaring Omtrent Gedrag
aanvragen zonder een afspraak te maken bij de gemeente.

VOG online aanvragen
voor werkgevers

Online Verklaring Omtrent Gedrag
voor uw personeel aanvragen zonder afspraak bij de gemeente.

VOG online aanvragen in 3 simpele stappen

1

 

Vul het aanvraagformulier zorgvuldig in.

2
 

Wij dienen uw VOG aanvraag na controle meteen digitaal in.

3
 

U bevestigt uw online VOG aanvraag digitaal per mail.

Veel gestelde vragen

Hoe werkt een VOG aanvraag?

Een VOG verklaring aanvragen is op meerdere manieren mogelijk, het meest eenvoudig is om een VOG verklaring aan te vragen via onze website. We zetten de aanvraag vaak al op dezelfde dag klaar bij Dienst Justis, dit is een onderdeel van Ministerie van Veiligheid en Justitie. Na u de aanvraag op onze website heeft ingediend, ontvangt u een mail waarbij u de aanvraag dient te bevestigen en betalen. Daarna zal uw aanvraag worden voorgelegd aan Dienst Justis.

Wat heb ik nodig voor mijn online VOG aanvraag?

Voor de VOG aanvraag heeft u het volgende nodig:

  • De toegang tot internetbankieren, de betaling wordt namelijk gedaan d.m.v iDeal;
  • Een geldige inschrijving bij uw gemeente;
  • Een geactiveerde Digi-D om de online aanvraag en uw identiteit te bevestigen

Wat kost het aanvragen van een VOG online?

Wat kost de Verklaring Omtrent Gedrag bij digitaalvog.nl?

Bij de aanvraag betaald u eenmalig de kosten van €40,35 aan ons, we zetten binnen een werkdag uw aanvraag klaar bij Dienst Justis. Nadat uw identiteit is bevestigd betaalt u het bedrag van 33,85 aan Dienst Justis. De aanvraag wordt daarna verzonden en zal door Dienst Justis worden afgehandeld.

Hoe beoordeeld Dienst Justis de digitale VOG aanvraag?

Een VOG verklaring krijgt u als uit het onderzoek gebleken is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Mocht dit wel het geval zijn dan zal Dienst Justis beoordelen of de strafbare feiten belangrijk (relevant) zijn voor het doel waar u de VOG verklaring voor heeft aangevraagd.

Wat is de exacte geldigheidsduur van een VOG?

Een werkgever mag in principe zelf bepalen hoe oud de verklaring maximaal mag zijn. Een VOG verklaring wordt afgegeven op basis van de op dat moment beschikbare justitiële informatie die bij de aanvraag aanwezig is. Een VOG verklaring kunt u alleen ontvangen wanneer uw verleden geen bezwaar zal vormen voor de betreffende functie.

Wanneer ontvang ik mijn online VOG thuis?

Op het moment dat u geen strafbare feiten op naam heeft staan zal Dienst Justis binnen 2 weken beslissen of u een VOG verklaring krijgt. Wat als u wel in aanraking met de justitie bent geweest? In dit geval kan de beslissing tot 8 weken duren. Er is dan namelijk meer onderzoek nodig.

Wat houdt een screeningsprofiel in?

Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met justitie, beoordeelt Dienst Justis aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering kunnen vormen voor de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Er bestaan screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar, politicus, onderwijzer en taxichauffeur. Ook bestaat er een specifiek screeningsprofiel voor een aanvraag van de VOG voor rechtspersonen. Daarnaast heeft Dienst Justis een algemeen screeningsprofiel ontwikkeld.

Dit profiel is onderverdeeld in acht risicogebieden
– informatie;
– geld;
– goederen;
– diensten;
– zakelijke relaties;
– proces;
– aansturen organisatie;
– personen;

Op de verklaring wordt vermeld op basis van welke screeningsprofielen – en eventueel functieaspecten – de aanvrager is beoordeeld.

Onbekende functie
Per 1 december 2013 is een nieuw screeningsprofiel beschikbaar waarbij de aanvrager op alle acht risicogebieden wordt gescreend. Dit profiel is bedoeld voor aanvragen in het kader van werving van personeel waarbij nog niet duidelijk is welke functie vervuld gaat worden door de aanvrager.

Hoe ontvang ik mijn VOG Verklaring Omtrent Gedrag?

Uw VOG wordt persoonlijk naar u toegezonden; uw werkgever krijgt deze dus niet.
Vaak wordt uw VOG verklaring afgeleverd aan het inschrijfadres dat bekend is bij uw gemeente.
Een VOG verklaring digitaal afgeven is niet mogelijk.

Hoe zit het met het herroepingsrecht bij de VOG aanvraag?

Zodra wij uw aanvraag bij Dienst Justis hebben ingediend zal uw herroepingsrecht komen te vervallen. Wij hebben hiermee onze diensten geleverd.

Toch geloven wij in een goede dienstverlening, bent u ontevreden over de door ons geleverde diensten?

Neem dan contact met ons op, we komen graag tot een oplossing.

Voordelen digitaal VOG aanvragen

   Zonder een bezoek aan het gemeentehuis.

   Pre-screening door digitaalvog.nl.

   Veilig en betrouwbaar volledig online aanvragen.

   Binnen één minuut uw VOG aangevraagd.

   De beslissing wordt thuis per post geleverd.

Wat is een VOG Verklaring Omtrent gedrag?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring die kan aantonen dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het invullen van een bepaalde taak of functie.
U zult een VOG verklaring nodig hebben voor het uitoefenen van een bepaalde functie waarin wordt gewerkt met vertrouwelijke informatie, kwetsbare personen, geld of goederen. Maar dit kan ook als u vrijwilligerswerk wilt gaan uitvoeren, het aanvragen van een visum of als u een vergunning wilt krijgen of lid wordt van een schietvereniging kan een VOG nodig zijn.

In enkele branches is een VOG verklaring zelfs wettelijk verplicht, denk bijvoorbeeld aan onderwijzers en gastouders. Wanneer er voor het uitoefenen van een functie geen wettelijke verplichting is voor een VOG verklaring, dan mag de werkgever volledig zelf bepalen of hij een VOG verklaring verplicht stelt.

Wanneer ontvang ik een online VOG aanvraag?

U ontvangt een VOG verklaring wanneer u geen strafbaar feit gepleegd heeft dat belangrijk is voor de functie die u wilt gaan uitvoeren of als de strafbare feiten de betreffende functie niet in de weg zitten. Dit wordt uiteraard goed gecontroleerd door Justis, dit is een onderdeel van Het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Digitaal VOG aanvragen is bekend van

VOG aanvragen gemeente Amsterdam
dordtcentraal.nl logo
Logo-regio-business
MTSprout

Hoe kan ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen?

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van goed gedrag en houdt in dat wordt nagegaan of u strafbare feiten op uw naam heeft. Deze heeft u nodig wanneer u een bepaalde functie gaat vervullen of taken gaat uitvoeren. Mogelijk is in uw geval het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag wettelijk verplicht voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd of de uit te voeren taken. In situaties waar deze verklaring niet verplicht is, kan het ook zijn dat uw (toekomstige) werkgever of de instantie waar u de taken gaan vervullen deze wenst. De VOG wordt afgegeven door de dienst Justis dat een onderdeel is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze dienst gaat na of u een strafblad heeft. Men checkt dit in het JDS (Justitieel Documentatiesysteem). Indien men dit nodig acht, vraagt deze dienst ook gegevens op uit andere landen in de EU. Dat gaat dan via het European Criminal Record Information System. In beginsel kijkt men vier jaren terug, maar er wordt onderzocht aan de hand van verschillende profielen en die kunnen onderling een andere terugkijktermijn hebben. Dat staat dan in het screeningsprofiel of wordt op een andere manier bekend gemaakt.
Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd en geen strafblad hebt, krijgt u een VOG. Indien na onderzoek blijkt dat u wel strafbare feiten op uw naam heeft, dan wil dit niet direct zeggen dat u geen VOG krijgt en dus de functie of taak (of vrijwilligerswerk) niet kan vervullen. Er wordt namelijk gekeken of de strafbare feiten een risico zijn voor de bepaalde functie of taak. Als uit nader onderzoek is gebleken dat de begane feiten niet relevant zijn voor de functie of taak waarvoor de verklaring is aangevraagd, krijgt u alsnog een VOG. Met andere woorden, dan wordt uw VOG aanvraag positief beslist

 

VOG aanvragen

 

Wanneer is deze VOG nodig?

Uw toekomstige werkgever zal om een VOG vragen wanneer u in een functie gaat werken waarin u moet omgaan met vertrouwelijke gegevens (de zogenaamde integriteitsberoepen), zoals bijvoorbeeld een opsporingsambtenaar, arts of advocaat of notaris. Maar ook voor functies waar u om zult gaan met kwetsbare personen, zoals de functie van een reclasseringsmedewerker of een medewerker in de gezondheidszorg. Verder wordt dit gevraagd wanneer u gaat werken met gegevens over iemands geld of eigendommen die veel waard zijn, zoals bijvoorbeeld een hypotheekadviseur of accountant. Wanneer u aan de slag wilt gaan als onderwijzer, gastouder of taxichauffeur, dan is deze VOG verplicht. Dat geldt ook wanneer u een functie bij de overheid gaat vervullen.
Overigens mag een werkgever ook wanneer het niet wettelijk verplicht is om een hier toch om vragen. Daarnaast mag een werkgever ook bepalen hoe oud een VOG mag zijn. Dus hebt u eerder een VOG aangevraagd, dan is het aan de werkgever of u een nieuwe VOG aanvraag moet indienen of niet.

Daarnaast kan in situaties waarin het niet om werkgeverschap gaat, eveneens om een VOG gevraagd worden. Hierbij kan gedacht worden aan:

• Een visumaanvraag.
• Emigratie.
• Adoptie.
• Vrijwilligerswerk bij een sportvereniging.
• Het aanvragen van een huisvestingsvergunning.
• Lidmaatschap van een schietvereniging.

 

VOG aanvragen voor werknemers:

Hoe vraag ik de VOG aan?

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag kunt u persoonlijk bij uw gemeente doen. Dit kan echter ook heel gemakkelijk online, dat bespaart u de tijd en moeite om naar de gemeente te gaan. Ook is het in verband met de coronamaatregelen wel zo prettig wanneer u kunt vermijden om in openbare gebouwen te gaan waar veel mensen aanwezig kunnen zijn. Nog een ander voordeel is dat een online aanvraag over het algemeen sneller wordt afgehandeld dan een die via de gemeente gaat. Vanwege corona kan het zelfs zo zijn dat het proces van een via de gemeente aangevraagde VOG langer duurt.

Ook al gebeurt de aanvraag op verzoek van uw werkgever, u kunt dit gewoon zelf doen. U hebt van uw werkgever alleen de bedrijfsnaam of naam van de organisatie nodig en de plaats waar deze gevestigd is. U hebt geen stempel of handtekening van uw werkgever nodig.

 

Om de online aanvraag te kunnen doen, hebt u het volgende nodig:

• De mogelijkheid om met internetbankieren via iDeal een betaling te kunnen doen.
• Een geldige inschrijving in uw gemeente (in de BRP: BasisRegistratie Personen).
• Een actieve DigiD om uw online aanvraag en identiteit te bevestigen.
Beschikt u over bovengenoemde zaken, dan kunt u het online aanvraagformulier VOG invullen. Vervolgens doen wij een pre-screening. Dat houdt in dat we kijken naar het profiel waarvoor de VOG nodig is en naar de door u ingevulde antwoorden. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ingediend, volgt de betaling aan ons via iDeal. Wij dienen de VOG-aanvraag direct na ontvangst van uw betaling in. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag aan de overheid betalen via iDeal. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig.
Let wel: eenmaal als de VOG door ons is aangevraagd bij Dienst Justis, is intrekken van de aanvraag niet meer mogelijk. U zou daarom eventueel zelf vooraf een VOG-check bij Dienst Justis kunnen doen.

 

Screeningsprofiel

Aangezien de functies waarvoor een VOG nodig is kunnen verschillen qua inhoud en werkzaamheden, is functie-inhoud van de beoogde functie bepalend of de begane strafbare feiten een risico zijn. Daarom zijn er verschillende screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld voor een buitengewoon opsporingsambtenaar, een politicus, een onderwijzer en een taxichauffeur. Een voorbeeld: u kunt zich wellicht voorstellen dat voor een taxichauffeur een snelheidsovertreding zwaarder telt dan voor een bankmedewerker.
Er is ook een algemeen screeningsprofiel, dit profiel is bedoeld voor werving van personeel waarbij nog niet duidelijk is welke functie vervuld gaat worden door de aanvrager.
Als u bij het invullen van het online aanvraagformulier niet zeker bent op welk profiel u gescreend moet worden, selecteren wij een screeningsprofiel voor u.

 

Wat zijn de kosten voor een VOG-aanvraag?

De kosten voor de VOG-aanvraag bedragen € 40,35. Dit is exclusief de leges van Dienst Justis, welke € 33,85 bedragen. Direct bij de online aanvraag van de VOG zullen wij u vragen de betaling aan ons te doen. De betaling van de leges aan Dienst Justis doet u direct aan de overheid nadat u uw identiteit heeft bevestigd. Na uw betaling zal de Dienst Justis uw aanvraag afhandelen.
Het is aan de werkgever of instantie waarvoor u de VOG aanvraagt, of men de kosten hiervoor aan u vergoedt.

 

Hoe lang duurt het voordat u de VOG ontvangt?

Het is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek hoe snel u de VOG ontvangt. Blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd en dat u geen strafblad hebt, dan zal de beslissing van Dienst Justis over uw VOG maximaal twee weken duren. Wanneer u wel in aanraking met justitie bent geweest, is er nader onderzoek nodig. Het kan dan maximaal acht weken duren voordat u de beslissing van Dienst Justis ontvangt.

 

Voor werkgevers of instanties

Aanvragen VOG

In principe verloopt de procedure voor het aanvragen van een VOG voor één of meerdere van uw (toekomstige) werknemers op dezelfde wijze. Het enige verschil is dat u als werkgever het aanvraagformulier VOG voor de betreffende (toekomstige) werknemer kunt invullen op onze website. Vervolgens dient de werknemer zelf de afronding via de e-mail te doen.
De werknemer zal uiteindelijk zelf de beslissing via de post ontvangen, deze gaat niet naar de werkgever. De VOG verklaring wordt niet in digitale vorm verstrekt.

Wanneer uw werknemer een VOG nodig heeft voor een werkvergunning in het buitenland, dan kan om deze reden een VOG met spoed worden aangevraagd.

Overigens kan uw (toekomstige) werknemer deze VOG ook zelf aanvragen bij de gemeente of zelf het online aanvraagformulier VOG invullen. Hij of zij heeft slechts de bedrijfsnaam of naam van de organisatie nodig en de plaats waar deze gevestigd is. Een stempel of handtekening van de werkgever zijn niet nodig. Aan te raden voor uw werknemer is om dit online te doen in plaats van naar de gemeente te gaan. Zoals eerder aangegeven zal de VOG-beslissing namelijk eerder ontvangen worden bij een online aanvraag, des te meer nu er vertragingen in het proces kunnen optreden vanwege corona.

Wilt u een opdracht geven aan een ZZP’er en verlangt u derhalve een VOG van de betreffende ZZP’er? Dan kan door u als organisatie een aanvraag worden ingediend. In feite gaat dat op dezelfde manier als hoe een werkgever dat voor zijn werknemer in gang zet. U vult dus het aanvraagformulier VOG in voor de ZZP’er, die vervolgens in zijn e-mail een aanvraagcode ontvangt en het daarmee verder kan afhandelen. Indien de VOG vereist is voor de opdracht en de ZZP’er deze niet kan overleggen, mag u als opdrachtgever weigeren de opdracht aan de ZZP’er te verstrekken.

 

VOG Rechtspersoon

Ook voor rechtspersonen kan een VOG worden aangevraagd, de zogenaamde VOG RP. Hiermee kunnen bedrijven of stichtingen indien nodig aantonen dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd die een risico vormen voor het werk of de taak die ze willen uitvoeren. Hier kan een bedrijf bijvoorbeeld om gevraagd worden door een ander bedrijf of instantie die een contract met het bedrijf willen aangaan. Ook wanneer een bedrijf lid wil worden van een brancheorganisatie kan dit een vereiste zijn.
Deze VOG wordt eveneens door dienst Justis afgegeven. In dit geval wordt er onderzoek naar stafbare feiten gedaan voor Nederlandse ondernemingen en dan gaat het om alle bestuurders met een Nederlandse nationaliteit op een belangrijke positie binnen deze onderneming. Net zoals de persoonlijke VOG wordt bepaald of de eventuele strafbare feiten van belang zijn voor het doel waarvoor de VOG RP is aangevraagd.

 

Rechtspersonen die een VOG RP kunnen aanvragen, zijn:

• een naamloze vennootschap (nv)
• een besloten vennootschap (bv)
• een commanditaire vennootschap (cv)
• een stichting
• een vereniging
• een vennootschap onder firma (vof)
• een maatschap

De VOG RP kan digitaal en per post worden opgevraagd door een bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon, zoals een bestuurder, vennoot of beheerder.